मलेरिया | Malaria in Marathi

mosquito biting on skin

मलेरिया हा डासां द्वारे होणारा आजार आहे. हा एक संसर्गजन्य रोग आहे.

न्यूमोनिया | Pneumonia in marathi

न्यूमोनिया हा फुफूसाचा सांसर्गिक आजार आहे. यामध्ये फुफ्फुसांच्या श्वसनसंस्थेच्या अगदी बारीक नलिका न्युमोकोकस संसर्गास बळी पडतात.

न्यूमोनिया हा फुफूसाचा सांसर्गिक आजार आहे. यामध्ये फुफ्फुसांच्या श्वसनसंस्थेच्या अगदी बारीक नलिका न्युमोकोकस संसर्गास बळी पडतात.

टीबी किंवा क्षयरोग (tuberculosis in Marathi)

man in white crew neck t shirt

क्षयरोग हा औषधांनी पूर्णपणे बरा होणारा आजार आहे त्याची खोलात माहिती घेऊया. त्याला टीबी किंवा ट्यूबर्क्युलोसिस असेदेखील म्हणतात.